Waardering volgens commerciële grondslagen op basis van RJ 2014-4

De RJ heeft aangegeven dat waardering op basis van RJ 2014-4 moet plaatsvinden voor jaarrekeningen die aanvangen op of na 01-01-2014. Indien in voorgaande jaren de pensioenverplichting in de jaarrekening is gewaardeerd op basis van fiscale grondslagen, is sprake van een stelselwijziging, met dien verstande dat de vergelijkende cijfers niet hoeven te worden aangepast. Met betrekking tot toegezegde indexaties heeft

Lees verder