Toekomstplannen Pensioen in eigen beheer nader bekeken

Wiebes heeft op 1 juli zijn definitieve plannen voor het Pensioen in eigen beheer (PEB) gepresenteerd. Op Prinsjesdag volgt het wetsvoorstel. Uit de brief van  1 juli 2016  blijkt dat Wiebes de opbouw van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 wenst af te schaffen. De termijn waarbinnen een DGA zijn PEB fiscaal geruisloos kan afkopen, bedraagt drie jaar. Om

Lees verder