Afkoopregeling stamrechtvrijstelling aangescherpt!

Afgelopen week is in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2014 een verduidelijking in de overgangsmaatregel afschaffing stamrecht  en een aanscherping in de 80%-regeling aangebracht. Wat houdt dit concreet in? Verduidelijking overgangsmaatregel afschaffing stamrecht en aanscherping 80%-regeling Met ingang van 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Voor stamrechtregelingen die op 31 december 2013 bestaan, geldt dat de

Lees verder