Definitief voorstel oplossingsrichting Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

Op vrijdag 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel inzake de oplossingsrichting voor het PEB in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zijn definitieve oplossingsrichting voor het PEB is uitfasering, met andere woorden afschaffing. Voorstel Vanaf 01-01-2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor DGA’s om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor

Lees verder