Actuariële dienstverlening

BOXX Belastingadvies is gespecialiseerd in het verzorgen van de berekening van de balansverplichting van pensioenen in eigen beheer, stamrechten en lijfrenten, met name voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en het MKB. Hiervoor maken wij gebruik van de meest recente actuariële software.

Wij kunnen u met betrekking tot uw pensioendossier(s) ondersteuning  bieden bij onder meer:

  • het maken van pensioen-, lijfrente- en stamrechtberekeningen in eigen beheer;
  • het opstellen van pensioenbrieven, financieringsovereenkomsten, overdrachtsakten, lijfrente-overeenkomsten (stakingswinstlijfrente, goudenhandrukstamrecht), etc.
  • optimaliseren van de pensioenregeling: inkoop van dienstjaren, invoeren eigen bijdrage.