Termijn stopzetten pensioentoezegging eigen beheer verlengd tot 1 april 2017!

old-people-pensioenStaatssecretaris Wiebes geeft de directeur-grootaandeelhouder (dga) een extra periode van drie maanden om de laatste stappen te zetten die nodig zijn om de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB) stop te zetten, de pensioenbrief aan te passen, een eventueel extern opgebouwd PEB terug te halen dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voort te zetten.

Meer tijd voor aanpassen toezegging inzake Wet uitfasering PEB

Op 10-11-2016 heeft staatssecretaris Wiebes een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd inzake het Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer. In deze nota van wijziging wordt aan de praktijk meer tijd gegeven om de noodzakelijke aanpassingen aan de pensioentoezegging van de DGA’s te regelen. Voor het tijdig stopzetten van de toezegging wordt nu een termijn gegeven tot en met 31 maart 2017!

Extern verzekerd pensioenkapitaal

Ook voor de beoordeling of een extern verzekerd pensioenkapitaal stopgezet dient te worden of eventueel overgeheveld kan worden naar eigen beheer, wordt deze verlengde termijn van toepassing. Hierdoor wordt tevens meer tijd gegeven om de situatie van bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen goed in kaart te brengen.

Meer informatie: schriftelijke antwoorden wetgevingsoverleg Belastingplan 2017

Bron: www.rijksoverheid.nl