Een kameleon: verkoop van goederen aan buitenlandse EU-particulieren

europaBij verkoop van goederen aan buitenlandse ondernemers kan voor de BTW onder voorwaarden het nultarief worden toegepast. Bij verkoop van goederen aan particuliere afnemers in andere EU-landen “verschiet” de regeling echter van kleur bij omzet boven een bepaalde grens.

Internet

Aankopen via internet zijn niet aan een lokatie gebonden, waardoor deze heel eenvoudig grensoverschrijdend plaats kunnen vinden. In deze “snelle” internetwereld komen dan ook veel aankopen door particulieren voor.

Gezien de bijzondere positie van deze verkopen voor de BTW, voor zover binnen de EU, navolgend een korte schets van het systeem.

Hoofdregel

Via internet in het buitenland aangekochte goederen, zullen veelal bij de koper thuis worden bezorgd. In beginsel geldt als hoofdregel dat de levering plaats heeft in het land waar het vervoer start. Bij de verkoop en verzending door bijvoorbeeld een Nederlandse webwinkel moet in beginsel Nederlandse BTW worden berekend. Bij verkoop aan een buitenlandse BTW-ondernemer kan onder voorwaarden het zogenoemde “nultarief” worden toegepast. Dit is echter niet mogelijk bij verkopen aan buitenlandse particulieren. In die situatie zal dus Nederlandse BTW moeten worden berekend. Als een Nederlandse particulier goederen bij een buitenlands bedrijf besteld, zal hij dan ook buitenlandse BTW in rekening gebracht krijgen.

Concurrentieverstoring

Omdat in beginsel de BTW wordt berekend van het land waar de leverancier is gevestigd, zou dat kunnen leiden tot meer inkopen in het EU-land met het laagste BTW-tarief.

Deze verstoring van de markt heeft men binnen de EU willen voorkomen, door invoering van het systeem van de zogenoemde afstandsverkopen.

Afstandsverkopen

Afstandsverkopen zijn verkopen aan onder meer particulieren, indien het totaal van dergelijke verkopen per land boven een bepaalde drempel komt. De regeling geldt ook voor leveringen aan landbouwregelaars, vrijgestelde ondernemers en rechtspersonen-niet-ondernemers. Komt het totaal van dergelijke verkopen in een kalenderjaar boven een per land vastgestelde omzetdrempel (Nederland: € 100.000), dan zijn vanaf dat moment deze leveringen in dat betreffende land belast. Dat betekent dat de leverancier zich dan in dat land zal moeten registreren en daar BTW op aangifte zal moeten voldoen. In die situatie zal dan een Nederlandse leverancier dus ook geen Nederlandse BTW meer moeten berekenen en afdragen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, opmerkingen of een voorliggende situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Dit bericht is geschreven in samenwerking met BTW Nederland.