Pensioenvoorziening dga naar ‘waarde in het economische verkeer’

De pensioenregeling van de dga in eigen beheer mag niet meer op fiscale grondslagen worden gewaardeerd. In de RJ-Uiting 2014-1 (2014-1 RJ-Uiting Pensioenvoorziening directeuren grootaandeelhouder) is deze goedkeuring komen te vervallen. Welke impact heeft dat op de jaarverslaggeving?

Het artikel ‘Pensioenvoorziening dga naar ‘waarde in het economische verkeer’ van John Weerdenburg gaat hier nader op in.

Bron: accountant.nl