Werkgevers verwijten Financiën besluiteloosheid inzake werkkostenregeling

WKRWerkgeversorganisatie AWVN stelt dat de besluiteloosheid van het ministerie van Financiën met betrekking tot de werkkostenregeling schadelijk is voor werkgevers. Het ministerie zou op korte termijn uitsluitsel geven over de toekomst van de verbeterde WKR, maar volgens AWVN is daar nog steeds geen gevolg aan gegeven.

In het voorjaar van 2013 is het rapport ‘Aan het werk met de Werkkostenregeling’ verschenen. Dit rapport was een terugkoppeling van de bevindingen die waren opgedaan bij de evaluatie over de Werkkostenregeling. In het rapport werd onder andere een nieuw ‘noodzakelijkheidscriterium’ als (mogelijk) vervangend criterium van de werkplek geïntroduceerd. Meer informatie zou beschikbaar komen in het najaar van 2013.

AWVN: ‘Ondanks de aankondiging dat Financiën op korte termijn uitsluitsel zou geven over de toekomst van de verbeterde Werkkostenregeling, is langs de formele kanalen nog steeds niets vernomen. Het spreekwoord dat geen nieuws goed nieuws is, gaat naar de mening van AWVN al geruime tijd niet meer op. Werkgevers willen met de werkkostenregeling aan de slag, maar hebben tegelijkertijd geen zin om dubbel en overbodig werk te doen, namelijk één inventarisatie op basis van de huidige regeling en nog één op basis van de mogelijk gewijzigde Werkkostenregeling. Ook is niet volledig zeker dat men vasthoudt aan de verplichte invoeringsdatum van 1 januari 2015. Het is begrijpelijk dat het geduld bij werkgevers zo langzamerhand begint op te raken.’

AWVN voorziet dat de besluiteloosheid op het ministerie van Financiën schadelijk is voor werkgevers, omdat de implementatie van de regeling en de mogelijke omvorming van het arbeidsvoorwaardenpakket (overgangsregeling) tijd kost. AWVN: ‘Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de afbouw van een bepaalde vergoedingsregeling zich uitstrekt tot na 1 januari 2015 waardoor de vrije ruimte wordt overschreden. Dat kost 80% eindheffing. Wij dringen erop aan om de WKR-knoop snel door te hakken, anders hebben werkgevers naar verwachting geen mogelijkheid meer om op een verantwoorde manier de grote overstap te maken.’

Bron: Accountancynieuws