Voorkom onnodige belastingrente!

rentePer 1 januari 2014 is de belastingrente aanzienlijk verhoogd. Het minimumpercentage voor de belastingrente bedraagt momenteel 8,25% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor onder andere de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. De belastingrenteverhoging kan een grote impact hebben voor ondernemers en bedrijven.

Belastingrente
De belastingrente is een vergoeding aan de overheid voor gemiste rente. Indien sprake is van een te betalen bedrag, dan kan rente verschuldigd zijn. Het rentepercentage voor de vennootschapsbelasting wordt gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties (minimumpercentage 8%). De belastingrente voor de overige belastingen is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (minimumpercentage 4%). Deze percentages worden door de Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld.

Periode waarover belastingrente is verschuldigd
Vanaf het belastingjaar 2012 is de hoofdregel dat belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar betekent dit voor 2013 dat de berekening van belastingrente aanvangt op 1 juli 2014.

Verder geldt dat de renteberekening stopt:

  • 19 weken nadat de Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen
  • 14 weken nadat de Belastingdienst een verzoek tot opleggen of aanpassen van een aanslag heeft ontvangen.