Bedrijfsopvolgingsregeling toch niet op de schop

bedrijfsopvolgingDe bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt mogelijk toch niet versoberd. Dit blijkt uit een artikel dat gister in Het Financieele Dagblad is gepubliceerd. Het ministerie van Financiën zou nu de regeling deze kabinetsperiode niet meer willen aanpassen. Dit nadat de staatssecretaris veel onrust veroorzaakte met een tegengesteld beleidsvoornemen. De overheid toont zich hier absoluut niet van haar betrouwbaarste kant. Voor ondernemers blijft het dan ook zaak kien te blijven op het strategische thema bedrijfsopvolging.

De voor ondernemers belangrijke bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting blijft de aandacht trekken. Eind november 2013 oordeelde de Hoge Raad dat deze regeling niet discriminatoir is. Daarna zijn voor ondernemers in het zakelijk vastgoed twee Hofuitspraken gedaan waarin het beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling is toegekend.

Lagere vrijstelling

Hoewel hier sprake lijkt van gunstige ontwikkelingen, hebben de huidige (ruime) vrijstellingen mogelijk toch hun langste tijd gehad. In een recente brief heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven te willen bezien of volstaan kan worden met een lagere vrijstelling of met een betalingsregeling.

Huidige regeling

De huidige regeling (2014) is kort samengevat als volgt. Onder voorwaarden wordt de eerste € 1.045.611 aan ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld van heffing en het meerdere voor 83%. Voor de schenk- of erfbelasting over de resterende 17% kan onder voorwaarden een rentedragende betalingsregeling worden getroffen. Hoewel nog niet concreet uitgewerkt, is het voornemen van de staatssecretaris mogelijk relevant voor uw onderneming.

Overweegt u uw onderneming over te dragen, dan beoordelen wij graag of actie passend is. Mooier dan het nu is, lijkt het namelijk niet meer te worden.