Select dealers from

The studios should deliver a mix of manly and distaff https://canadian-casino-news-58.webselfsite.net/blog/2022/08/31/how-to-deposit-money-with-bitcoin-in-online-casino dealers who gaming dissimilar games. If potential, you can panorama the dealers’ faces on the independent screenland. You can besides opt dealers from dissimilar countries or languages. If you’re from the US, curb to see if they talk your preferable lyric. The trump experience casinos besides propose confabulation options.

Lees verder

Wiebes wil uitstel stemming Wetsvoorstel Uitfasering PEB Eerste Kamer!

Stemming Wetsvoorstel Uitfasering PEB Eerste Kamer Vandaag staat de stemming van het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen op de rol bij de Eerste Kamer. Na berichtgeving dat er mogelijk een miljardenstrop dreigt, heeft staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer verzocht om uitstel van de stemming. Omzetting in oudedagsverplichting Uit eerdere berichtgeving komt naar voren dat

Lees verder

Termijn stopzetten pensioentoezegging eigen beheer verlengd tot 1 april 2017!

Staatssecretaris Wiebes geeft de directeur-grootaandeelhouder (dga) een extra periode van drie maanden om de laatste stappen te zetten die nodig zijn om de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer (PEB) stop te zetten, de pensioenbrief aan te passen, een eventueel extern opgebouwd PEB terug te halen dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voort te zetten. Meer tijd

Lees verder

Fiscale vereenvoudiging 2017: eenvoudiger terugvragen btw oninbare debiteuren

Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris in het kader van het Belastingpakket het Wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel is een belangrijke vereenvoudiging opgenomen voor de btw-teruggaaf procedure ten aanzien van openstaande vorderingen. Er hoeft niet langer een teruggaafverzoek ingediend te worden en de voorwaarden zijn versoepeld. Nadelen aan de huidige regeling Ondernemers worden de

Lees verder

Een kameleon: verkoop van goederen aan buitenlandse EU-particulieren

Bij verkoop van goederen aan buitenlandse ondernemers kan voor de BTW onder voorwaarden het nultarief worden toegepast. Bij verkoop van goederen aan particuliere afnemers in andere EU-landen “verschiet” de regeling echter van kleur bij omzet boven een bepaalde grens. Internet Aankopen via internet zijn niet aan een lokatie gebonden, waardoor deze heel eenvoudig grensoverschrijdend plaats kunnen vinden. In deze “snelle”

Lees verder

Belastingplan 2017: verruiming begrip bouwterrein voor de btw

In het Belastingplan 2017 is een voorstel opgenomen om de definitie van een bouwterrein voor de heffing van de btw aan te passen en in overeenstemming te brengen met Europese jurisprudentie. Als gevolg hiervan zal grond eerder kwalificeren als een bouwterrein, waardoor bij levering van dergelijke grond btw is verschuldigd en de verkrijger een beroep kan doen op een vrijstelling

Lees verder

Transparantie in overdrachtsbelastingland!

In 2011 (10 juni 2011, zaaknummer 10/00498) kende de Hoge Raad de samenloop vrijstelling overdrachtsbelasting toe bij de overdracht van aandelen in een vastgoedlichaam. Inmiddels heeft Rechtbank Noord-Nederland op 12 juli 2016 (zaaknummer AWB – 15 _ 4030) een vergelijkbare uitspraak gedaan ten aanzien van de vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging in de familiesfeer. Inleiding De overdrachtsbelasting kent een aantal vrijstellingen,

Lees verder

Toekomstplannen Pensioen in eigen beheer nader bekeken

Wiebes heeft op 1 juli zijn definitieve plannen voor het Pensioen in eigen beheer (PEB) gepresenteerd. Op Prinsjesdag volgt het wetsvoorstel. Uit de brief van  1 juli 2016  blijkt dat Wiebes de opbouw van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 wenst af te schaffen. De termijn waarbinnen een DGA zijn PEB fiscaal geruisloos kan afkopen, bedraagt drie jaar. Om

Lees verder

Definitief voorstel oplossingsrichting Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

Op vrijdag 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel inzake de oplossingsrichting voor het PEB in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zijn definitieve oplossingsrichting voor het PEB is uitfasering, met andere woorden afschaffing. Voorstel Vanaf 01-01-2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor DGA’s om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor

Lees verder

Nieuwe regels bijtelling auto van de zaak

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak terugbrengen van vijf naar twee. Daarnaast gaan eigenaren van hybride auto’s meer belasting betalen. Deze plannen staan in de Autobrief 2.0, die recent door de Staatssecretaris naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. De staatssecretaris heeft in zijn Autobrief 2.0 een plan opgenomen om

Lees verder

Load More