Aanpassen pensioentoezegging DGA: de tijd begint te dringen

Vóór 1 januari 2014 dienen de pensioentoezeggingen van DGA’s aangepast te zijn aan de fiscale pensioenkaders die vanaf 1 januari 2014 van kracht worden. Dit betekent dat de tijd begint te dringen, het einde van het jaar nadert met rasse schreden.

Vóór 1 januari 2014 dient er een overeenkomst tussen DGA en BV te zijn. De gewijzigde pensioenregeling kan in dit geval blijken uit vóór 1 januari 2014 opgestelde en ondertekende notulen AvA waarin voldoende bepaald is, welke pensioenafspraken gemaakt zijn. De daadwerkelijke pensioenovereenkomst kan dan begin 2014 nog opgesteld worden. Dit is de feitelijke uitwerking van de gemaakte pensioenafspraken.

Voor de Adviespraktijk

  • Informeer uw DGA’s per omgaande over de komende wijzigingen indien u dit nog niet gedaan heeft;
  • Bespreek samen met de DGA’s de mogelijke keuzes;
  • Ondersteuning nodig? Wij helpen u graag.