AB-tarief in 2014 naar 22%.

Het aanmerkelijk belang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 zoals aangekondigd in het belastingplan 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering van € 250.000. Het kabinet wil met deze maatregel de directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) van BV’s verleiden om extra dividend uit te keren. 

Let op indien er tevens sprake is van pensioen in eigen beheer. Met betrekking tot dividenduitkeringen en pensioen in eigen beheer, dient gekeken te worden naar de civielrechtelijke verplichtingen die de vennootschap is aangegaan, in het bijzonder de verplichting van de BV om het aan de DGA toegekende pensioen ook daadwerkelijk te kunnen uitkeren.

Of door dividenduitkeringen de civielrechtelijke verplichting wordt aangetast, dient beoordeeld te worden vanuit de civielrechtelijke waarde en niet vanuit de fiscale balans. Dus op basis van commerciële waarde beoordelen. Wordt deze waarde aangetast dan kan dit leiden tot 72% belastingheffing.

De verlaging van het Box II tarief is bedoeld om de economie te stimuleren. Als er door de commerciële waarde geen dividendruimte is, kan het zo zijn dat er geen dividend uitgekeerd kan worden. De staatssecretaris geeft in dit kader aan, dat in het algemeen nog gekeken zal worden of er mogelijkheden zijn om flexibeler om te gaan met pensioenvoorziening van ondernemers.

Voor de adviespraktijk

  • Hou in de gaten of er wellicht nog een versoepeling komt op dit terrein;
  • Komt deze er niet, pas op met het uitkering van dividend om van het tariefvoordeel gebruik te maken. Voor je het weet, krijg je afzien van pensioen tegengeworpen.
  • Stel de nog in 2013 geplande dividenduitkeringen uit tot 2014;
  • Dividenduitkering: bezint eer ge begint!

Voor meer informatie en/of bij vragen kunt u contact met ons op nemen.