Staatssecretaris geeft beschouwing over pensioen in eigen beheer

De Staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer een brief geschreven waarin hij ingaat op pensioen in eigen beheer, op ontklemming van de fiscale oudedagsreserve en van stakingslijfrenten, en op verruiming van de afkoopgrens van kleine lijfrentepolissen.

Met betrekking tot het pensioen in eigen beheer vertelt de staatssecretaris dat er drie oplossingsrichtingen zijn onderzocht. Ten aanzien daarvan concludeert hij dat de eerste variant, waarbij de fiscale pensioenverplichting op commerciële basis wordt berekend, te grote negatieve budgettaire consequenties oplevert. De tweede variant, waarbij de fiscale pensioenverplichting uitgangspunt vormt voor herrekening van de pensioenaanspraken, zal volgens hem slechts tijdelijk en niet structureel een oplossing bieden. De herrekening lost echter wel het acute knelpunt op dat geen dividend kan worden uitgekeerd. Hij vindt dat de derde variant, waarbij een fiscale reserve voor de oude dag wordt geïntroduceerd die los komt te staan van het arbeidsrecht en de (sancties in de) loonheffingssfeer, het meest tegemoet komt aan de wens van de ondernemer om de voor de oude dag gereserveerde gelden beschikbaar te houden voor de financiering van de onderneming. Daarnaast leidt deze oplossing tot minder uitvoeringskosten voor de Belastingdienst.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 6 december 2013 DB/2013/576