Afkoop Loonstamrechten, eind 2014 nadert!

Eerder hebben wij reeds aandacht besteed aan de mogelijkheid van afkoop van loonstamrechten in 2014. Thans nadert het einde van het jaar, dus hierbij nog even een korte update van de mogelijkheden van afkoop. Hierbij wordt tevens kort ingegaan op het geactualiseerde besluit van 23 september 2014, waarin een afkoop in gedeelten wordt goedgekeurd.

afkoop stamrecht

80%-faciliteit

Indien van de 80%-afkoopfaciliteit gebruik gemaakt wenst te worden, dan dient het te gaan om:

  • Afkoop van het gehele loondervingsstamrecht;
  • Afkoop door de (ex)-werknemer;
  • Afkoop in 2014

Hoe de afkoopwaarde van een in eigen beheer gehouden loonstamrecht berekend dient te worden, is opgenomen in Vraag&Antwoord 14-001. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een gericht loonstamrecht of een zuiver loonstamrecht.

Onduidelijk is nog steeds of afkoop door de nabestaande ook onder de 80%-faciliteit valt. Vraag in deze gevallen altijd vooraf goedkeuring bij de inspecteur.

Geen 80%-faciliteit

In het besluit van 23 september 2013 is thans goedgekeurd dat afkoop in gedeelten ook is toegestaan. Voor deze afkoop in gedeelten is de 80%-faciliteit echter niet van toepassing. Doordat afkoop in gedeelten is toegestaan, heeft het zogenaamde 1% sterftekanscriterium voor het bepalen van de minimale uitkeringsduur geen gelding meer. Naar onze mening kun je nu willekeurig afkopen. Een uitkering in bijvoorbeeld 4 jaartermijnen die niet zou voldoen aan het 1% sterftekanscriterium, kan naar onze mening thans onder de gedeeltelijke afkoopfaciliteit worden geplaatst.

Voor de Adviespraktijk

  • Beoordeel voor eind 2014 of afkoop van het stamrecht tot de mogelijkheden behoort en of dit fiscaal voordelig is. In 2014 kan nog gebruik worden gemaakt van de 80%-faciliteit;
  • Bepaal op correcte wijze de afkoopwaarde van het loonstamrecht;
  • Is er sprake van een afkoop door een nabestaande, vraag dan expliciet om toepassing van de 80%- faciliteit;
  • Afkoop in gedeelten is mogelijk, maar de 80%-faciliteit is dan niet van toepassing;
  • Hulp nodig bij het berekenen van de afkoopwaarde? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.