Pensioenovereenkomst DGA 2015 proof?

pensioenen op de schop

In 2014 is de maximale pensioenopbouw (fiscaal) beperkt in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd (richtleeftijd). Dit heeft gevolgen gehad voor uw pensioenregeling in eigen beheer (DGA-pensioen). Per 1 januari 2015 komen daar een aantal maatregelen bij.

Gewijzigde wetgeving

Op 27 mei 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel voor de Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen aangenomen. Hierdoor wijzigt de (pensioen)wetgeving per 1 januari 2015 op de volgende punten:

  • Verdere verlaging van het fiscaal maximale opbouwpercentage;
  • Invoering van een maximum pensioengevend loon van € 100.000,–;
  • De fiscaal minimaal in aanmerking te nemen franchise is voortaan afhankelijk van het gekozen pensioensysteem.

Aanpassing noodzakelijk?

Heeft u de benodigde pensioenaanpassingen eind 2013 door ons laten verzorgen, dan hebben wij in uw pensioenovereenkomst reeds ingespeeld op de verwachtte verdere daling van het fiscaal maximale opbouwpercentage en de invoering van een maximum pensioengevend loon. Een aanpassing van de pensioenovereenkomst per 01-01-2015 is voor deze wijzigingen dan ook niet noodzakelijk.

Vanaf 1 januari 2015 dient echter ook onderscheid gemaakt te worden tussen de fiscaal minimaal in aanmerking te nemen franchise in een eindloon- of middelloonregeling. Hierop is in nagenoeg alle pensioenovereenkomsten, door de vernieuwde wetgeving, niet ingespeeld.

Aanpassing van uw pensioenovereenkomst voor 1 januari 2015 is derhalve voor eindloonregelingen noodzakelijk en een optie voor middelloonregelingen.

Voldoet een regeling niet en wordt de regeling niet tijdig aangepast, dan zal uw pensioenregeling fiscaal bovenmatig worden. Een bovenmatige pensioenaanspraak kan grote fiscale gevolgen hebben die voor alle betrokken partijen (zowel de BV als u als DGA) ongewenst zijn.

Voor de Adviespraktijk

  • Afhankelijk van het gekozen pensioensysteem is aanpassing van de pensioenovereenkomst voor 1 januari 2015 noodzakelijk (eindloonregelingen) dan wel optioneel (middelloonregelingen);
  • Voor alle relaties waarvoor wij de benodigde pensioenaanpassingen per 1 januari 2014 verzorgd hebben volstaat een addendum bij de pensioenovereenkomst 2014;
  • Heeft u geen gebruik gemaakt van ons model? Check dan de pensioenovereenkomst 2014 om te bepalen of aanpassing op één of meerdere onderdelen noodzakelijk is;
  • Bij de beoordeling of aanpassing noodzakelijk is zijn wij u uiteraard graag van dienst.