Bonussen onbelast uitkeren via de werkkostenregeling?

bonussenVolgens diverse bronnen zouden bedrijven “misbruik” maken van de werkkostenregeling om bonussen onbelast uit te keren. Staatssecretaris Wiebes is in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015 (34 002) ingegaan op deze kwestie. In de nota zijn meer dan 20 pagina’s gewijd aan de werkkostenregeling.

Bonussen uitkeren via de werkkostenregeling?
Er zijn verschillende artikelen verschenen, onder andere in het Financieele Dagblad, waarin de mogelijkheid werd geschetst om bonussen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen. De leden van de fractie van het CDA stelden vragen over een situatie waarin de Belastingdienst goedgekeurd zou hebben dat bij een groot bedrijf met veel werknemers en weinig vergoedingen en verstrekkingen de hele resterende vrije ruimte gebruikt werd om een geheel onbelaste bonus aan alle directieleden te verstrekken van 1 miljoen euro per persoon. Wiebes reageerde hierop door te zeggen dat een soortgelijke vraag inderdaad bij verschillende Belastingdienstkantoren speelt, maar dat dit overal wordt afgewezen.

Het gebruikelijkheidscriterium is juist bedoeld om zulke excessen tegen te gaan. Omdat het een open norm betreft die nog niet is ingevuld door de jurisprudentie, wordt op dit moment onderzocht op welke wijze daar invulling aan gegeven kan worden zonder het karakter van een vrije ruimte te beschadigen. Hier kunnen we dus nog verduidelijking/verscherping verwachten. Wat het lastig maakt is dat de werkkostenregeling in beginsel bedoeld is voor vergoedingen en verstrekkingen van met de dienstbetrekking samenhangende kosten, maar dat tegelijkertijd het uitgangspunt van de regeling juist is dat niet meer van belang is wat de aard van het loonbestanddeel is. Het is even afwachten wat Wiebes gaat voorstellen en anders komt er zeker gauw duidelijkheid over in de jurisprudentie, want de meningen zijn verdeeld.