Verzoeken om voorlopige teruggave inkomstenbelasting 2015 voor buitenlands belastingplichtigen noodzakelijk

Vanaf 1 januari 2015 kunnen buitenlands belastingplichtigen niet meer opteren voor behandeling als binnenlands belastingplichtigen. Vanaf deze datum kan alleen een kwalificerend buitenlands belastingplichtige nog aanspraak maken op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland.

Een kwalificerend buitenlands belastingplichtige geniet meer dan 90% van zijn wereldinkomen in Nederland. Wordt hieraan niet voldaan, dan bestaat er dus geen recht op de aftrekposten die een inwoner van Nederland wel heeft.  In verband met deze wijziging heeft de Belastingdienst besloten aan buitenlands belastingplichtigen geen voorlopige teruggave 2015 toe te kennen, aangezien niet duidelijk is of deze belastingplichtigen aangemerkt kunnen worden als kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Deze groep is hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de Belastingdienst. Indien er sprake is van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige met recht op een voorlopige teruggave inkomstenbelasting (bijvoorbeeld in verband met aftrek hypotheekrente eigen woning), dan zal hiervoor dus een afzonderlijk verzoek voor moeten worden gedaan. Dit geldt ook indien er in het verleden altijd (geautomatiseerd) voorlopige teruggaven werden verleend op basis van het voorafgaande jaren. Een verzoek tot voorlopige teruggave over het jaar 2015 kan worden ingediend vanaf begin november.