Dien tijdig een suppletieaangifte in en voorkom vergrijpboetes

boeteDe Belastingdienst heeft op 10 juni 2015 een nieuwsbericht gepubliceerd met als titel ‘FIOD, Belastingdienst en OM pakken btw-fraude aan’. In het nieuwsbericht is onder andere vermeld dat de Belastingdienst sinds 2013 intensiever controleert op te weinig afgedragen btw. Tot en met mei 2015 heeft de fiscus bij ruim honderdduizend ondernemers aanslagen opgelegd voor circa 210 miljoen aan achterstallige btw.

Sinds 1 januari 2012 moeten belastingplichtigen de door hen te betalen btw vrijwillig melden bij de Belastingdienst. Indien het bedrag aan te betalen btw niet hoger is dan € 1.000 kan de suppletie worden gedaan via de eerstvolgende aangifte. In andere gevallen moet de suppletie via een afzonderlijke brief aan de Belastingdienst worden gedaan. Indien de suppletie niet wordt gedaan voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur de te weinig betaalde btw bekend is of zal worden, mag een vergrijpboete worden opgelegd. Deze kan volgens de letter van de wet oplopen tot 100% van het niet betaalde bedrag.

Daarnaast kan een boete worden opgelegd wegens het niet betalen van de btw. In geval van grove schuld bedraagt de boete 25% van het niet betaalde bedrag. In geval van opzet bedraagt de boete 50%. In uitzonderlijke gevallen (recidive) kan zelfs een hogere boete van maximaal 100% worden opgelegd. Indien geen sprake is van grove schuld of opzet, kan een boete van € 5.278 worden opgelegd.